خدمات ما

خدمات مرکز مشاوره ما

بهترین کلینیک با بیش از 11 سال تجربه

مشاوره تلفنی ۱۵ دقیقه ای

۴۵ هزار تومان

مشاوره تلفنی ۳۰ دقیقه ای

۶۰ هزار تومان

مشاوره تلفنی ۴۵ دقیقه ای

۹۰ هزار تومان

مشاوره خانواده

اطلاعات بیشتر

مشاوره ازدواج

اطلاعات بیشتر

مشاوره کودک

اطلاعات بیشتر

مشاوره شغلی

اطلاعات بیشتر

مشاوره تحصیلی

اطلاعات بیشتر

بسته های خدمات ما

بسته های بلند مدت استفاده از خدمات این مرکز

۱.۲میلیون تومان
بسته یک ماهه

با تهیه این بسته می توانید به مدت یک ماه از خدمات مرکز مشاوره آرامش پایدار پارسیان بهره ببرید.

۳ میلیون تومان
بسته ۳ ماهه

با تهیه این بسته می توانید به مدت ۳ ماه از خدمات مرکز مشاوره آرامش پایدار پارسیان بهره ببرید.